Consultants in Organisaties

Wat is de rol van consultants bij Organisatie Development & Verandering ?

Hoe kan een consultant meerwaarde creëren voor een organisatie ?  Is een consultant de 'assessor' die aangeeft wat het probleem is en dan een oplossing voorstelt of implementeert ?  Is een consultant de 'uitvoerder' op vraag van de klant in de organisatie...  Of is de consultant net diegene die het probleem niet moet analyseren en oplossen, maar een proces opgang brengen waarbij de stakeholders in gesprek gaan met mekaar en samen een ambitie formuleren en een manier ontwikkelen om die ambitie ook werkelijkheid te laten worden.  Dan word je als consultant vooral facilitator, bewaker ook van het proces en 'olie' om de diverse stakeholders echt met elkaar te laten denken en werken.  Dé opdracht wordt dan vooral 'eigenaarschap' en 'gedeeld leiderschap' ontwikkelen rond de verandering of ontwikkeling in de organisatie.

scheinfoto

 

 
 
Edgar Schein, (1990).  A General Philosophy of Helping : Process Consulting. Sloan Management Review.

 

 

Process Consultation is the creation of a relationship with the client that permits the client to perceive, understand, and act on the process events that occur in the client’s internal and external environment in order to improve the situation as defined by the client. (Ed Schein, 1969).  Process Consultation has become the most used term to indicate a form of consultation that is not so much focusing on expert advice or on 'bringing in a solution' but this form of consulting offers a 'helping relationship' to people in organizations.  It provides a way and an opportunity for the stakeholders of issues in an organization to start working together on the issue and invent their own solutions.  It is based on the assumption that the stakeholders have the content expertise to solve the issues, but that they need a consultant to support the process by which they can work together and find through the sharing of their expertise co-create the way to go. Sometimes the term collaborative consulting is also used.  An important part of collaborative consulting is about developing ownership for the issues and the possible interventions within the client organization. An important issue is the need for the consultant to work towards autonomy for the client organization and avoiding to develop some kind of 'dependence' on the consultant. (the marginality of the consultant versus the centrality for the members of the organization). Another term that pops up from time to time is 'systemic consulting' which is not in contradiction with process consultation. That term highlights the importance to look at the organizational system as a whole and the interrelations of the different parts of the system and how that creates meaning in the organization.

Another term that pops up from time to time is 'systemic consulting' which is not in contradiction with process consultation. That term highlights the importance to look at the organizational system as a whole and the interrelations of the different parts of the system and how that creates meaning in the organization.Scheinbook

A few more articles on systemic and/or process consultation are listed below :

 

Ed Schein on Helping Leadership or Leaders as process facilitators Ed Schein on Helping Leadership or Leaders as process facilitators

 
Print Friendly, PDF & Email