Job Crafting : Werk maken van je Werk

Een job die je toelaat om maximaal bij te dragen ?

Voor organisaties vandaag is het erg belangrijk om innovatie kracht, verandervermogen, kennisdelen, cross silo samenwerking te ontwikkelen. Dat is nodig om succesvol te kunnen zijn in een complexe, snel veranderende business context. Dat betekent dus dat organisaties zoeken naar andere vormen van organiseren, waarbij distributed leadership belangrijk wordt omdat men merkt dat 'stick and carrot' leadership niet werkt en controle uiteindelijk veel meer kost dan vertrouwen en autonomie.

Amy Wrzesniewski over zingeving van je eigen werk door job crafting Amy Wrzesniewski over zingeving van je eigen werk door job crafting

Amy Wrzesniewski, Justin M. Berg, & Jane E. Dutton., (2010). Turn the Job you Have into the Job you Want.  Harvard Business Review.

Justin Berg, Jane Dutton and Amy Wrzesniewski, (2013).  Job Crafting and Meaningful Work.  In : Dik, Byrne & Steger., (2013).Purpose and Meaning in the Workplace. APA.
 
Dat betekent meteen ook dat men zoekt naar nieuwe 'artefacten' om deze distributed leadership cultuur vorm te geven : platte ,matrix en netwerk gedreven structuren, andere management praktijken, betrokkenheid bij veranderingsprocessen en ook hoe jobs en werkplekken worden 'gedesigned'.
Wat dat laatste betreft zijn er twee grote uitdagingen :
  • Hoe zorgen we ervoor dat jobs voor mensen aantrekkelijk zijn, uitdagend, voldoening geven en hen vooral ook toelaten om hun talent in te zetten, verder te ontwikkelen en hun energie in hun werk kwijt te kunnen om op die manier optimaal te kunnen bijdragen aan de organisatie.
  • Hoe zorgen we ervoor dat jobs en werkplekken flexibel zijn, snel kunnen anders ingevuld worden om op die manier zich snel aan veranderende klantverwachtingen, prioriteiten enz... aan te passen.

Dat dit niet kan met strikte jobdescriptions en classificaties en dat het heil ook niet in individuele objectiven moet gezocht worden is inmiddels wel duidelijk.
En dan gaan we op zoek naar een alternatief. Dat alternatief zou 'Job Crafting' kunnen zijn. Dat kan dan gaan om een 'individuele' oefening, maar wij zien meer heil in job-crafting als 'organizational shaping' tool.

jobcraftingmodel

In deze artikels gaat men in op een aantal aspecten van het gebruik van Job Crafting in organisaties : 

De impact van jobcrafting blijft zeker niet beperkt tot het 'welbevinden' van de jobhouder en zelfs niet tot zijn performance op het werk.  Ook het team en zelfs de hele organisatie zal die impact daarvan ondervinden.

 

 

Print Friendly, PDF & Email