Process Facilitation for a ‘strategy exercise'

KBC

"Op zoek naar de aanpak voor het vastleggen van een nieuwe strategie voor de directie Leven Ondernemingen binnen KBC Verzekeringen kozen we voor Move!. De opdracht bestond erin samen de goede aanpak te vinden om een vernieuwde strategie uit te tekenen die helder, gedragen en uitvoerbaar zou zijn. Doorheen het proces kwam Move! tussen op een aantal sleutelmomenten. Move! zette ons, na intake en inschatting van de context, onmiddellijk op het goede spoor. Een sleutel element daarbij was het snel en consequent betrekken van alle stakeholders in de diverse fasen. Zelf doen was ook een sleutel woord.

lees meer KBC
Print Friendly, PDF & Email

Strategic HRD support

lafarge

"Voor mij is werken met Move! een natuurlijke voortzetting van de samenwerking met Clement, toen die in Lafarge nog verantwoordelijk was voor Learning & Development. Dezelfde gedrevenheid en support vind ik nu terug bij hem, maar ook bij David.

Hij kent ons bedrijf natuurlijk, maar dat is wat mij betreft niet het voornaamste. Move!, Clement & David vallen vooral op omdat ze ‘doen wat ze zeggen’. Hun manier van werken als consultant is een echt voorbeeld van betrokkenheid, leren, business focus. En dat is best uitdagend, ze duwen je ‘out of the box’ maar terzelfder tijd is er hun professionele ondersteuning, coaching, hun methodieken en tools en vooral hun focus op RESULTAAT (gedragsverandering en business impact).

Ik werk met hen ook om een ‘klankbord’ te hebben voor de change interventies waar ik nu bij betrokken ben. Als ik hun meerwaarde moet samenvatten zou ik zeggen: professioneel, ethisch, verrijkend!

Andrea B., Learning & Development Director. Lafarge Corporate University

Print Friendly, PDF & Email

Distance Working in an Operational Environment

dhl

Toen er onlangs een nieuwe vraag kwam vanuit een ander departement, dacht ik onmiddellijk opnieuw aan Clement. Ongeveer een jaar geleden zijn de Nederlandse Customs-afdeling gevestigd in Breda en de Belgische afdeling in Zaventem samen gaan werken vanuit de vestiging in Antwerpen. Onmiddelijk werd hieraan de mogelijkheid gekoppeld voor onze medewerkers om 4 dagen van de 5 thuis te werken.

De start van dit project is bijzonder goed verlopen maar toch had het management ook vragen rond hoe dat verder moet en hoe medewerkers betrokken kunnen blijven worden, ook als ze hoofdzakelijk thuis werken.

Lees meer DHL flex work
Print Friendly, PDF & Email

Mobiliseren via het Performance Improvement Proces.

carglassvertical

"Bijna vier jaar geleden deden wij beroep op Move Learning om ons te ondersteunen in het uitwerken en implementeren van een nieuw performance improvement process. We waren op zoek naar een proces waarbij niet de evaluatie, maar wel de ontwikkeling van onze teams en de individuele medewerkers binnen deze teams centraal stonden.
CaseStudyQLLogoDe expertise en no-nonsense aanpak van Clement hebben ons enorm aangesproken en hebben ons in staat gesteld om binnen een onmogelijke timing een fantastisch project met kwalitatief ondersteunend materiaal op de wereld te zetten. Ook nu nog, drie jaar na de implementatie binnen al onze teams is dit nieuwe performance improvement programma meer dan ooit een levend project. We zijn er ook van overtuigd dat dit project een investering is in de toekomst van al onze medewerkers en van Carglass als bedrijf."

Bart L., HR Director Be-Lux.  Carglass, Hasselt

Print Friendly, PDF & Email

Process Consulting in the follow-up of Employee Satisfaction Survey

dhl

Ik heb Clement 2,5 jaar geleden ontmoet tijdens een ‘experience-session’ bij het VOV. Zijn down-to-earth én procesgerichte benadering om business-issues aan te pakken sprak mij meteen aan. Met Clement zijn we een -voor ons bedrijf- nieuwe weg ingeslagen in het werken met onze arbeiders rond onze jaarlijkse tevredenheidsenquete. Tot dan werden de resultaten bestudeerd en werd er door het hoofd van de afdeling enkele actiepunten naar voren geschoven en geïmplementeerd. Samen met Clement hebben we het begin 2010 anders aangepakt. We legden het initiatief om dingen aan te pakken bij de arbeiders neer. Voor DHL, maar zeker ook voor de arbeiders zelf was dit een sprong in het duister.

Het feit dat Clement het proces en de meetings met de arbeiders grondig met ons doorpraatte en ook ‘uitschreef’ in scenario’s stelde me meteen gerust.

Lees meer DHL Employee satisfaction
Print Friendly, PDF & Email

Developing a "learning network" of HRD managers as driver for a participative learning culture

lafarge

"Ik had helemaal geen training of HR background en de netwerk meetings, de gezamenlijke projecten, de informatie van collega’s, de discussies en de coaching van netwerk collega’s heeft mijn ‘jobmove’ mogelijk gemaakt. (...) Nu nog, herinner ik mij een rollenspel waarin we gesprekken met interne klanten rond training simuleerden. Het was echt een shock voor mij: ik had altijd gewoon gedaan wat managers mij als training verantwoordelijke vroegen, en hier ging het plots om echte analyse, leeradvies en proces begeleiding.

lees meer Lafarge Network
Print Friendly, PDF & Email

Projectwerk is Mensenwerk

indaverlogo2Ann : Indaver biedt kwalitatieve en duurzame oplossingen voor het afvalbeheer van industriële bedrijven en openbare overheden in diverse Europese landen. Om onze middelen maximaal te kunnen inzetten voor de groei van Indaver, hebben we onze Project Aanpak onder de loep genomen. En daarbij waren we vooral gefocust op de Project Management Procedure. Maar al snel merkten we dat een project procedure nog iets heel anders is dan succesvol project management. En Clement speelde een belangrijke rol bij die bewustwording en bij ons proces om de Project Praktijk doorheen de organisatie ook effectief te veranderen.

Lees meer Indaver
Print Friendly, PDF & Email

Workshops & coaching Facilitators Integration Program

lafarge

"Vanuit mijn persoonlijke ervaring met Move! komen bij mij spontaan drie dingen boven : Business Oriëntatie, Voorbereiding en Ervaringsgericht.

Business oriëntatie: MOVE! is begaan met het probleem of de uitdaging waarvoor ik in de organisatie gesteld wordt. Zij proberen dat ook echt te begrijpen : wie is de eigenaar van het probleem, wie zijn de stakeholders, welke business impact wordt verwacht, … En dan komt er ook een aanpak die met al die analyse rekening houdt. Move! probeert (en dat is wel eens anders) geen producten, trainingen of methodieken te verkopen, maar helpen mij om het probleem aan te pakken.

lees meer Lafarge China
Print Friendly, PDF & Email