Onze Aanpak?

Als je alleen een hamer bij de hand hebt, lijkt het of elk probleem dat je tegenkomt, een nagel is.

 

Move! verkoopt geen sleutel op de deur oplossingen en werkt ook niet vanuit een specifieke methodiek of instrument. Iedere organisatie is anders, en dan is er ook een aangepaste 'op maat' aanpak nodig om stakeholders in dialoog samen te brengen, gedeelde perceptie te ontwikkelen op de problemen of uitdagingen en daar dan de eigen, zelfgemaakte aanpak voor bedenken. Wel werken wij met een aantal basisprincipes waarvan we denken dat ze belangrijk zijn om een goed en duurzaam resultaat te krijgen.Approachcube3NL

  • Werken als Partners : Wij werken niet voor, maar SAMEN MET onze klanten. Wij werken aan het interne ownership voor de issues, de acties die we in gang zetten en voor de eventuele resultaten van die acties.

  • Action Learning : werken met ons is geen 'All-inclusive' vakantie, maar een actieve, sportieve trektocht, waarbij we samen met alle stakeholders en professionals op stap gaan, samen bepalen hoe en langs welke tussenstations. We proberen iets, leren ervan, en gaan weer een stapje verder. Gebaseerd op Kurt Lewin's uitspraak : Je kan het maar begrijpen, als je het verandert.

  • Interne Stakeholders betrekken : Opdat het resultaat duurzaam zou zijn en een draagvlak zou hebben in de organisatie betrekken we van in het prille begin alle stakeholders bij het proces (met inbegrip van de probleem analyse en formulering).

  • Wij geloven in Dialogische Organisatie Ontwikkeling waar men de eigen toekomst co-creëert en men in relatie met mekaar een gedeelde ambitie ontwikkelt

  • Focus op Impact : Wij vertrekken niet vanuit een ‘standaard aanpak’ of training, maar we kijken wat precies het probleem of de uitdaging is en wat men als resultaat wil bereiken. Van daaruit gaan we een aanpak ontwerpen die vaak een mix is van methodieken zoals focus groepen, intervisie, ervaringsoefeningen met teams, waarderende benadering, coaching, job-aids, workshops, environmental scanconfrontation matrix, force field analysis, etc…

  • Systeem benadering : we beschouwen de organisatie als sociaal systeem en kijken naar de relaties tussen mensen en teams in de organisatie. We proberen de ‘drempels’ te ontdekken die het mensen en teams moeilijk maken om de juiste dingen te doen en het verwachte resultaat te halen. Wat mensen doen is voor ons een samenwerking tussen individueel talent en faciliterende context factoren in de organisatie.

  • Organisatieleren uitlokken : we willen niet alleen tot betere performance leiden in een specifiek project, het moet ook het leer en verandervermogen van de organisatie zelf versterken. Organisaties moeten zelf aan hun performance, processen en organisatie architectuur kunnen werken en niet afhankelijk blijven van consulting interventies.

  • Flexibele rollen : Move! is in de eerste plaats een proces consultant en begeleider, maar we delen ook onze ervaring als leidinggevende in grote organisaties, onze expertise in Leren en Ontwikkelen, change management en strategisch human resources beleid.  We coachen ook medewerkers, managers en teams en begeleiden workshops.

  • Open, eerlijk en constructief kritisch : We zijn ervan overtuigd dat een consultant maar tot resultaat kan komen in organisaties als hij investeert in de samenwerkingsrelaties met de mensen in de orgnaisatie, als er ruimte is voor feedback, mensen getriggerd en uitgedaagd kunnen en mogen worden, als mensen informatie uitwisselen zonder hidden agendas, enz...

Print Friendly, PDF & Email