Move! ondersteunt de actie 'Ma's Garage' ten voordele van het Parkinson Onderzoek aan de KULeuven. HELP MEE om het ONDERZOEK naar PARKINSON te ondersteunen! Naar de Actie
Move! steunt het Parkinson Onderzoek

Move! Is niet langer actief als zelfstandig OD consultant. In de loop der jaren hebben we veel informatie en tools beschikbaar gemaakt op onze diverse websites. We zullen de komende maanden onze websites aanpassen zodat de info beschikbaar blijft. Website en email adressen blijven onveranderd.

Bedankt voor je begrip. Clement

Waarom zou jij hier niet de leiding nemen ?

ethicofcontribution2De meeste organisaties zijn tot het inzicht gekomen, dat ze enkel de energie, kennis, innovatie en initiatief kunnen opwekken nodig om in de zeer onvoorspelbare, veranderende en complexe context overeind te blijven en verder te ontwikkelen als iedere professional zich als 'medeeigenaar' echt mee aan het roer zet. Initiatief en leiderschap kan niet enkel meer komen van het management team, maar wordt meer en meer verspreid. Iedereen kan vanuit zijn eigen expertise initiatieven nemen, andere stakeholders rond zich verzamelen en de 'lead' nemen. Dat bewustzijn is vanuit heel verschillende richtingen ontwikkeld en in dit onderdeel van Food for Thought brengen we enkele van die richtingen en denkrichtingen samen die allemaal in die richting gaan.

Paul Adler, Charles Hecksher & Laurance Prusak., (2011).  Building a Collaborative Enterprise.  Four Keys to creating a culture of trust and teamwork. Harvard Business Review, July-August 2011.

Marylène Gagné and Edward Deci. (2005) Self-Determination Theory and Work Motivation.  J. Organiz. Behav. 26, 331–362 (2005)

In essence they all are about developing contribution of all to a shared purpose, collaboration and learning from working together, enable people to act, develop autonomous motivation and intra-preneurship, etc...

Most of these schools of thinking also express the need not only for a shift in leadership and management roles towards a more process facilitation role of that collaboration.

teamleadership

The idea of distributed leadership goes beyond the classical idea of delegating responsibilities to team members, but introduces the ideas of an oranizational culture that allows people to take leadership in areas or at particular moments they feel that it is beneficial for the organization, they are well equiped to do it, they have the energy for it and others are willing to support them and collaborate to reach the expected results.  In that sence it is a very different view on leadership as the 'heroic type' of leadership which was advocated in past decades with a lot of focus on people like Steve Jobs.

The idea of distributed leadership goes well with the idea of autonomy of professionals as individuals but also as networks.  Autonomy only works if an organization is capable to build a strong 'social network' with shared ambitions, where people can fully contribute with their passion and skills and where they can learn from one another and in a jobcontext with ample room for initiative.

In these articles a few of those ideas are introduced : 

Print Friendly, PDF & Email