Leren & Veranderen

watwedoend Leren & Veranderen  Wij ontwerpen en begeleiden processen die individuele medewerkers, teams en de organisatie als systeem helpen een leercultuur te ontwikkelen, hun energie en verbeelding te gebruiken en van en met elkaar te leren en te veranderen. Dat kan over training gaan, maar vaker gaat het over 'leren van te werken' en vooral van 'samen te werken' : laat mensen tegen dingen aanlopen, zich afvragen waarom dat niet werkt, met anderen de koppen bij elkaar steken en samen innovatieve oplossingen bedenken.  Dat is duurzaam leren.


Om een lerende organisatie te kunnen zijn, moet je als organisatie je leer en verandervermogen permanent ontwikkelen.  Je kan dat doen vanuit diverse invalshoeken :

  • Door specifieke leertrajecten te ontwikkelen voor leidinggevenden, project leiders, coaches, facilitatoren, enz...
  • Door leerpraktijken te ontwikkelen die onderdeel worden van de werkcultuur : coachend leiding geven, intervisie, leernetwerken of Communities of Practice, participatief beslissen, teamfeedback, ...
  • Change management processen opbouwen vanuit betrokkenheid, relationeel leren en het herdenken van de organisatie vanuit een waarderend perspectief.
  • Infrastructuur opbouwen die ervaringsleren en kennis uitwisseling mogelijk maakt (focusgroepen, CoP, projectwerk, ...)

Print Friendly, PDF & Email