Strategisch HRM

watwedoencStrategische HRM Praktijen  Wij helpen de HRM praktijk (en organisatie) zo vorm te geven dat ze de strategische doelstellingen maximaal ondersteunen en innovatie, verandering en performance faciliteren. We helpen mensen ook de impact van HR processen en beleidsmaatregelen op gedrag en motivatie van mensen in te schatten en van daaruit 'hefbomen' voor gewenst gedrag en performance te ontwikkelen. We willen initiatief van professionals aanmoedigen en hun daarvoor de autonomie geven die ze nodig hebben om hun expertise en ervaring echt in te zetten.  Weg van controle en op weg naar echt engagement.


Het HRM beleid stuurt in belangrijke mate het gedrag in organisaties. Het beleid rond job-rotatie, performance management, leren & ontwikkelen, competenties, talent, verloning, verzuim, ... zijn allemaal krachtige signalen vanuit de organisatie naar mensen toe en geven aan wat de 'cultuur' van hen verwacht.

En dus wordt de vraag of dat HRM beleid de lerende organisatie ondersteunt en dus autonomie, intra-preneurship, kennis delen, samen werken, accountability en engagement afremt of aandrijft een cruciale beleidsvraag.

HRMfitIs ons HR beleid echt STRATEGISCH ? :

  • Is het HR beleid geïntegreerd in de business & organisatie strategie en ligt de focus ook op de strategische prioriteiten ?
  • Wordt het HRM beleid coherent toegepast over de diverse HR specialiteiten heen en doorheen de hele organisatie ?
  • Is HR een prioriteit en verantwoordelijkheid van het directie comité en wordt het uitgevoerd door het management (en dus niet ingesloten in het HR departement)
  • Focust HR op de duurzame toekomst van de organisatie als geheel, pusht men duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en streeft men meerwaarde na voor alle betrokken stakeholders ?

Om een belangrijke hefboom voor gedrag en performance te zijn is het belangrijk dat het HR beleid niet enkel strookt met de business strategie (verticale fit), maar ook dat de diverse HR initiatieven onderling mekaar versterken (horizontale fit). 

Print Friendly, PDF & Email